23.06.2018
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Yazarlar - BAHATTİN YÜCEL
DEĞİŞİM SÜRECİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-1

 

 
Yeni kuşak teknolojilerin farklı bir ekonomik düzenin oluşmasına yol açmalarının yanında, ülkemizin çevresinde yeniden çizilen siyasal sınırlar ve uluslararası terörün, turizm sektörüne  olumsuz etkilerini daha fazla irdelemek yerine, enerjimizi yeni çıkış yolları bulmaya ayırmak  daha gerçekçi bir tutum olacaktır.
 
Aksi halde eldeki kıt kaynakların, iyi niyetli de olsalar, konuyla ilgileri son derece sınırlı yerel yöneticiler ve mülki amirler eliyle, sektöre geri dönüşü pek de mümkün olmayacak bir takım yan etkinliklerde harcanması sürdürülecektir.
 
Büyük yatak kapasitesi ve çok sayıda havaalanı yapımıyla uzun yıllar sürdürülen, teşvik politikaları ile yatırım ve pazarlama yöntemlerinden başlayarak, köklü bir değişimin gerekli olduğuna; özel sektör, yerel yönetimler ve kamu yönetimi birlikte karar vermedikçe, krizden çıkış kolay görünmüyor.
 
Uluslararası alanda turist profilinin değiştiği, sayısal teknolojinin işletmeleri etkileme katsayısını şaşırtıcı oranlarda yükselttiği bu yeni düzende; değişim kaçınılmaz hale geldi. 
 
Bu zorunlu değişimin Türkiye’nin kaybettiklerini geri getirmese de, önümüzdeki dönemde  sektörün atılım yapmasına uygun ortam hazırlayacağına kuşku yok.
 
Sayısal teknolojinin etkilerini gözönünde bulundurarak, bireyselleşen taleplerin karşılanmasına olanak verecek “yeniden yapılanma sürecini” başlatmak, eş zamanlı olarak krizden kaynaklanan kayıpları en aza indirecek yeni tanıtım ve pazarlama yöntemleri bulmak zorundayız.
 
Özetle; kısa vadeli sonuç alacak bir kriz yönetimini kurgulayarak, kaynakları verimli kullanmak ve bilgi paylaşımı yoluyla, önümüzdeki döneme hazırlanmak gerekiyor.
 
Önce çok az kaynak harcanmasını gerektiren, kolayca hayata geçirilebilecek uygulamalardan söz edelim.
 
Bu bağlamda geniş çaplı fuar katılımlarının bütçelerini, maliyet/yarar denkleminde inceleyerek, serbest kalacak kaynakları yeni tüketici profiline uygun pazarlama ve tanıtım yöntemlerini harekete geçirmeye yönelendirmek hayati önem taşıyor.
 
Örneğin turizm bölgelerimizdeki yerel yönetimler, yetersiz kadrolarını kısa sürede eğiterek, bu bölümleri uluslararası akredite kurumların denetimlerini koordine eder hale getirebilirler. Özellikle kalite yükseltilmesinin, küçük işyerlerinde  verimliliği de arttıracağını söylemeye gerek bile yok. Üstelik bu türden yaklaşımların bütçe ihtiyaçları da yok denecek kadar az.
 
Markalaşma sürecinde hizmet üretiminin uluslararası standartlara yükseltilmesi, tüketici güvenini arttırmasının yanında, markalaşmanın ilk adımıdır. 
 
Türkiye’den -Akdeniz boyunca- Batıya gidildiğinde, konaklama ve yiyecek-içecek  fiyatlarının ciddi ölçülerde artmasının temel nedeni bu yaşam standardı farkıdır.
 
Yaşadağımız çevrenin ve bölgedeki doğal, tarihsel ve kültürel varlıkların korunması, geri dönüşümlü enerji kullanılması, hayvan haklarına saygı gösterilmesi de yerelden genele uzanan çizgide her ülkenin uluslararası kamuoyunda olumlu algılanmasına yol açar.
 
Turistik yatak kapasitemizin yoğun olduğu bölgeler, antik çağın en bilinen yerleşimlerinin neredeyse tam ortasında yar almaktadırlar. 
 
Geçmişin bilinen kültürel ve dini merkezlerinin, farklı uygarlıkların etkileriyle günümüzde ayakta kalabilmeleri, Türkiye dışında bir başka ülkede bulunmayan önemli kültürel varlıklardır.
 
Her bölgede farklı özellikler gösteren bu tür merkezler; kadim dönemden günümüze uzanan tarih aralağında, düzenlenecek nitelikli etkinliklerle, dolaylı tanıtım aracı olarak kullanılabilirler.
 
Son günlerde gerçekleştirilen 2.Tales Günleri Etkinliği bu anlamda iyi bir örnek oluşturdu. 
 
Çok düşük bir bütçeyle –neredeyse bir ya da iki yurtdışı fuara katılım harcaması kadar- gerçekleştirilen bu etkinlik, bildiğimiz nedenlerle komşu bölgelere oranla turizmden daha az  pay alan Didim’in, birden bire adından çok söz edilir hale gelmesine neden oldu.
 
Gelişen yenikuşak teknolojinin etkisiyle köklü bir değişim geçiren tüketici profilini dikkate alarak, bireysel talebin hızla yükselmesini  doğru biçimde değerlendirdiğimizde her koşulda iyi sonuçlar alınacağına hiç kuşku yok.
 
 
Devam edecek..
 

31-05-2017 05:41

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Diğer Haberler
Yorumlar