23.06.2018
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Yazarlar - A.İHSAN ÖZTÜRK
2 Yorum | Yorumlar
TURİZMDE YABANCI İSTİHDAMI VE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

 

Sektör bu günlerde haklı olarak turist getirme derdi ve telaşındayken yayımlanması beklenen Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılması gereken bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor.
 
Konuyla ilgili mevcut durum bir bakalım
 
Çalışma Bakanlığı istatistikleri incelendiğinde çalışma izni almış yabancıların büyük bir kısmının konaklama sektöründe çalıştıkları görülüyor.
 
2015 yılı Sektörlere göre yabancılara verilen çalışma izin sayıları aşağıdaki gibidir.
 
Alanı                                                                                                                                    çalışan sayısı
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri.............. 16,825
Konaklama .......................................................................................................................10,501
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri........................................  3,067
Eğitim ...................................................................................................................................2,672
Bina dışı yapıların inşaatı................................................................................................. 2,704
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)...................................... 2,849
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri......................................................... 2,016
Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)............................... 1,851
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri.................................................... 2,674
Hava yolu taşımacılığı........................................................................................................ 1,151
TOPLAM ..............................................................................................................................64,547
 
Tabloda görüldüğü üzere ; konaklama sektör çalışanlarının büyük çoğunluğunu oluşturan 10.501 kişisinin animasyon çalışanı olması nedeniyle yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları, eğlence faaliyetleri, spor faaliyetleri eğlence ve dinlence faaliyetleri alanlarında çalışan yaklaşık 5000 kişi de eklendiğinde yaklaşık 64.000 kişinin 15.000 kişisi turizm sektöründe çalışıyor.
 
Sektörün içerisinde hizmet sunan ve çalışma izni almaya ihtiyaç duymayan tur operatörü temsilcisi emektarlar da bu sayıya
dahil edildiğinde sektör içerisinde direkt olarak çalışan yabancı sayısı oranı oldukça yükseliyor.
 
Çalışma Bakanlığı, sektörün yaşadığı olumsuz olayları görmüş ve bu bağlamda sektöre destek olmak amacıyla, 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere turizm sektöründe çalışacak yabancılara ödenecek taban ücret düzeylerinde ve istihdam kriterlerinde kolaylıklar sağlanmıştır.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yabancı çalıştırmasıyla ilgili olarak kolaylaştırıcı düzenlemeleri aşağıdaki hususları içermektedir.
 
“ A) Bünyelerinde;
 
1. İzinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az üç yıldızlı turizm işletmelerinin, belgeli tatil köylerinin, resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin,
 
2. Hamam-sauna-SPA vb. kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı (sözleşme bulunan) tesislerin,
 
3. En az yirmi (20) Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izinli spor merkezlerinin,
Masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
 
B) 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere;
 
1. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılar için yabancıya ödenebilecek en az ücret düzeyi başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret olarak uygulanabilecektir.
 
2. a) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde,
 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) istihdam edilecek yabancılar için en az bir (1)
Türk vatandaşı çalıştırılması halinde en fazla iki (2) yabancı çalışana kadar olmak üzere,
 
Her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.
 
C) Sosyal Güvenlik Primleri
 
Çalışma izni alınan yabancıya ait sosyal güvenlik primlerinin beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir” şeklindedir.
 
Bilindiği üzere Yabancı Uyrukluların çalışmasıyla ilgili 4817 Sayılı Kanun, 13.08.2016 tarihi itibariyle kaldırılarak yerine 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa kondu.
 
4817 Sayılı Yasa uyarınca çıkartılan “ Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunun İlişkin Uygulama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca  tur operatörü temsilcileri bir yıllık dönemde 8 ay çalışabiliyordu.
 
Ancak yeni kanun Sınırötesi hizmet sunucusu adıyla bir tanım yaparak “ Türkiye’de geçici nitelikte olmak üzere ve herhangi bir hizmet sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Türkiye’deki ya da Türkiye dışındaki bir kaynaktan alan yabancıyı” tarif ediyor ve 180 günlük sürede 90 günü geçmeyecek şeklinde bir sınır getiriyor.
 
Bu 3 aylık süre tur operatörlerinin işine yaramayacak. 
 
Dolayısıyla henüz yönetmelik yayımlanmadan konuya müdahil olunmalı ki, ileride yaşanacak sıkıntıların önüne geçilebilsin.
 

31-03-2017 22:38
Önceki Yazıları
ÖN BÜRODA MESLEK HASTALIĞI
09-07-2015 10:37 | 1 Yorum | Yorumlar

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Yazar-A.İhsanÖZTÜRK
01-04-2017 12:47
Tur operatörü istihdamı
Ersen bey öncelikle sizi kutluyorum. Olayı algılamış ve en azından mevcut durumun korunması gerektiği tespitini yapmışsınız. Bunu için düzenleme çıkmadan dahil olup durumu izah etmek gerekmekte aksi durum turizmcinin daha çok çabasını gerektirecektir. Turizm camiasının Morali yüksek, umutlu ve mutlu olması dileklerimle .
Ersen
01-04-2017 09:52
Tur Operatörü Temsilcileri
Sn.Öztürk ben bir seyahat acentasının insan kaynakları departmanında çalışıyorum ve yazınızdaki tur operatörü temsilcilerindeki 180 günlük sürenin 90 günü geçmeyecek şekilde sınırötesi hizmet sunucusu adı altında getirilmesi tüm seyahat acentalarının 90 günlük periyotlar halinde fazla personelin işe alımı, aynı zamanda işverenlere ek maliyetler getireceği işe giriş ve işten çıkış yaptırılarak sıfırdan yeni yabancı arayışlarının ve bu yabancıların bu kısa süre zarfında gelip çalışmak istememeleride düşünülürse turizm seyahat acentalarının işi bu süreçte çok zorlaştırılmış olur.Bu sınır ötesi hizmet sunucu olarak tabir edilen kanunun detaylandırılması gerekmektedir. Nasıl ki 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve buna dayalı düzenlenen Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği nin 55.maddesi ( h ) bendi uyarınca, Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiyeye gelen tur operatörü temsilcisi yabancıların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.Böyle bir kanun metni koyulmuş neden kaldırılmak isteniyor.Tur operatörü temsilcisi nedir Yurt dışında yerleşik tur operatörünün oluşturduğu paket tur organizasyonları kapsamında, her türlü hukuki sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yapılacak faaliyetlerini; tur operatörü nam ve hesabına yapan, organizasyonu sevk ve idare eden, hizmet/ücret ilişkisi ile tur operatörüne bağlı olan, bizzat yetkilisi/çalışan temsilcisi sıfatı ile iş gören, handling ( yer ) hizmetlerini sunan incoming seyahat (yerel ) acentalarına yardımcı olan ve görevlendirilen kişiler tur operatörü temsilcisi olarak tanımlanmaktadır.Sezonumuz 8 ay Mart-Ekim ayları arasında bu belirttiğiniz 180 gün içinde 90 günlük süre nereden bakarsanız bakın ek maliyettir umarım tur operatörlerinin yukarıdaki kanun metnindeki gibi bir değişiklik yapılır ve detaylandırılır.Bu kanunları çıkaran kanun koyucu arkadaşlarımız bir önceki kanunları inceleyerek bazı püf noktalarıda içine almaları gerektiğini düşünüyorum.
Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Diğer Haberler
Yorumlar