23.02.2018
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Arama Sonuçları
ZEYNEL KAYINOVA   
12
 
İŞLETMELERİN 2018 YILI DEĞİŞİM STRATEJİLERİ

23-01-2018 13:13 | Yorumlar
TURİZMİN 2018 TANITIM POLİTİKASI GÜLÜMSEYEN TÜRKİYE
3. Turizm Şurası'nda belirlenen ve soyut bir slogan niteliğindeki 'tam zamanı' sloganı, 'Gülümseyen Türkiye tam zamanı' olarak değiştirilmeli...
21-11-2017 16:55 | 1 Yorum | Yorumlar
TURİZM FUARLARI İÇİN BAZI STRATEJİLER
WXTM Londra ile uluslararası büyük fuarlar dönemi başladı. Peki katılımcı fuardan ne bekleri bekleneni almak için ne yapmalı...
13-11-2017 11:46 | Yorumlar
TURİZM TURİSTİN DÜŞÜNCESİ VE GÖZÜ İLE YAPILIR
Ölçme değerlendirme ve işletmenin başarısızlığı maliyetleriyle ürün ve hizmeti kullanan, memnun ve memnun olmayan müşterinin oranı, parametreleri nasıl ölçülmeli...
11-11-2017 19:07 | Yorumlar
TURİZM SÖYLEMLERİNDE DEJA VU
Turizm paydaşlarının ağzına bir parmak bal çalar gibi yapmayalım. Deja vü (bu filmi daha önce görmüştüm hissi) yaşatmayalım. Hayaller yaz, gerçek kış çıkmasın...
05-08-2017 19:43 | 1 Yorum | Yorumlar
ÇALIŞAN! BİR FİKRİN VAR MI?
Müşteri memnuniyeti sağlamanın temel olgusu algı yönetimidir. Algı bir yönetim tekniğidir. Konaklama işletmelerinin tüm çalışanları bu yönetim tekniğinin bilgisi ile donatılmalıdır...
24-07-2017 12:31 | Yorumlar
ÖNCE OYUN OYNADILAR SONRA İŞE ALINDILAR
Konaklama işletmelerinde işe alımlarda hangi ölçüler kullanılıyor hangileri kullanılmalı...
23-05-2017 15:42 | Yorumlar
TURİZMİN TEMELİ BARIŞ HUZUR VE GÜVENDİR
Turist kabul eden ülkelerde barış, dostluk, huzur ve güven ortamının yokluğu üzerinden rakip ülkeler bunu nasıl kullanır...
10-04-2017 16:36 | Yorumlar
TURİZMCİNİN KAYBETME KORKUSU
Turizmci ile birlikte çalışanlar, aileleri, tedarikçiler, aileleri, çevre esnafı ve aileleri çok kişi kaybediyor. Peki çözüm....
08-04-2017 22:23 | 1 Yorum | Yorumlar
TURİZMDE SUSUZ YAZ
Ödüller de almış güzel bir filmdi... Günümüz ile ve turizmdeki durdum ile ne ilgisi var..
22-12-2016 14:06 | Yorumlar
KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN SATIŞ RİSK ANALİZİ
Bilgi edinmek için çaba sarf etmek stratejisi, en pahalı ürünü alma stratejisi ve turistler için verilen garantilere güvenmek stratejileri...
22-12-2016 11:19 | Yorumlar
TURİZMDE GELECEK ANALİZİ (PAZARLAMA)
Pazarları ve şirketlerin büyüklüğüne göre izlenecek yöntemler farklı olmalı...
11-12-2016 17:16 | 1 Yorum | Yorumlar
TURİZMDE GELECEK ANALİZİ(EKONOMİ)
2017 ile ilgili parlak olmayan beklentiler fiyat ile değiştirilebilir mi...
31-10-2016 13:25 | Yorumlar
TURİZMDE GELECEK ANALİZİ
Türkiye ile ilgili oluşan algıyı değiştirmek için tanıtımda 'yurtta sulh cihanda sulh' ilkesi temel alınmalıdır...
20-10-2016 19:05 | Yorumlar
OTELDE ALGILANAN DEĞERİN ÖNEMİ
Konaklama işletmelerinde müşteri değeri, çalışan ile müşteri arasında ileri safhada kurulan iletişim ve eşgüdüm ile sağlanıyor, peki bu nasıl değerlendirilmeli....
24-08-2016 12:36 | 4 Yorum | Yorumlar
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE GELECEK PLANLAMASI
Geleceğe yönelik çalışmalar her sektör için önemli Peki bu açıdan konaklama işletmeleri ne durumda...
11-08-2016 13:47 | Yorumlar
VERİMLİLİK ÜZERİNDEN İŞLETME YÖNETİMİ
Her işletmede olduğu gibi konaklama işletmelerinde de verimlilik iyi yönetimle eş orantılıdır. Özellikle kriz ortamında ...
08-06-2016 11:27 | 1 Yorum | Yorumlar
STRATEJİ VE BİLGİ PAYLAŞMAK
Krizde yönetimsel açıdan zorda kalan bir işletmeye strateji ve bilgi yönünden destekte bulunulabilir mi ....
16-05-2016 13:05 | Yorumlar
BİLGİYİ KULLANMAYAN TOPLUMLAR VE İŞLETMELER YOK OLUR
Toplumların gelişiminde yöneticiler ve yöneticilerin şahsi egoları nasıl bir rol oynuyor....
03-05-2016 21:08 | Yorumlar
KALİTEYİ SUNUMLA ANLATMAK
Epey uğraş verilerek alınıp duvarlarda sergilenen belgeler kaliteyi kanıtlamak için yeterli mi...
24-04-2016 20:25 | Yorumlar
YİNE ASPİRİN TEDAVİSİ
Türkiye'nin turizmdeki sorunu nedir...
10-04-2016 13:14 | Yorumlar
RİSKİ TURİSTİN SATINALMA KARARINDA İNCELEMEK
Devletlerarası ilişkiler turistin satın alma kararlarını nerede, ne kadar nasıl etkiliyor
23-02-2016 23:43 | Yorumlar
BİR SEZON DÜŞÜK FİYAT STRATEJİSİ
Doluluk oranı, makul ve düşük fiyat ilişkisi kriz dönemlerinde daha da önem kazanır. Peki konu nasıl ele alınmalı....
11-02-2016 16:03 | Yorumlar
KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN PİYASA ANALİZİ
Fiyat, özellikle kriz ortamlarında çok hassas bir konu. Peki fiyat belirlenirken ölçü ne olmalı....
11-02-2016 16:02 | Yorumlar
TURİSTİ İKNA EDEBİLİRİZ
Gün, profesyonellerin krizden büyük yaralar almadan çıkış yolları aramak ve stratejiler geliştirme günüdür.
19-01-2016 14:10 | Yorumlar
KRİZDEN NASIL ÇIKARIZ? BİRKAÇ ÖNERİ...

04-01-2016 13:10 | Yorumlar
2016 DA LİDER YÖNETİCİLER ÖNE ÇIKACAK
İşletmelerin sistemi ve yöneticilerin yönetim yetenek ve becerisinin sınavdan geçeceği böyle dönemlere kim ne yapıyor ne yapacak....
10-12-2015 14:32 | Yorumlar
VİZYONER MİSYONER TEPE YÖNETİMİ
İster vizyoner ister misyoner olsun bütün tepe yöneticilerin sınırlı bir görev süresi vardır. Peki bu nasıl kullanılıyor....
30-11-2015 11:38 | Yorumlar
TURİZMİN AKTÖRLERİ VE SORUNLARA YÖNELİŞ

06-11-2015 12:19 | Yorumlar
PAZARLAMADA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM
Konaklama işletmeleri jargonunda müşteri memnuniyeti nasıl tanımlanıyor, ne olmalı...
19-10-2015 19:57 | 1 Yorum | Yorumlar
ZAMAN HERŞEYİ DEĞİŞİME VE YENİLENMEYE ZORLAR
Küreselleşme turizmin doğasında var. Peki buna yönelik önlemler ne olmalı hangi düzenlemeler yapılmalı...
30-07-2015 22:41 | Yorumlar
KIRILGAN KAVRAMIYLA YAŞAMAK VE ALIŞMAK
Türkiye'nin bir süreden beri Avrupa ülkelerinde Mısır ve Tunus gibi turist için risk taşıyan ülkeler arasında gösterilmesinin anlamı...
08-07-2015 13:22 | Yorumlar
OTEL EĞİTİM SİSTEMİNİN ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK
Eğitimin önemini herkes biliyor, peki otel eğitimlerinin nasıl olmalı, eğitimin işletmeye katkıya dönüşmesi nasıl sağlanır....
08-07-2015 10:11 | Yorumlar
OTEL İŞLETMESİNDE GELİR-GİDER-VERİM - KÂR İLİŞKİSİ
Otelcilikte ciro/kâr orantısı nedir ne olmalı.Patronların istediği ve vaadedilen kâr oranları gerçekçi mi...
08-06-2015 12:08 | Yorumlar
OTEL İŞLETMESİNDE GELİR-GİDER-VERİM PARAMETRELERİ
Türkiyede ve Avrupa'da otellerin gelir ve giderleri ile kârlılık durumları...
31-05-2015 22:52 | Yorumlar
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAYDAŞLAR VE YÖNETİMİ
Yükselen yeni yönetim biçimlerinde öne çıkan paydaşlık anlayışı konaklama alanında nasıl uygulanmalı
25-05-2015 11:38 | 1 Yorum | Yorumlar
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HATA MALİYETLERİ
İşletmelerin seçtiği yönetim sistemi hatanın oluşup oluşmamasını nasıl etkiler...
13-05-2015 17:57 | Yorumlar
OTEL İŞLETME KÜLTÜRÜNÜN BAŞARIYA KATKISI
'Birlikten kuvvet doğar', 'bir elin nesi iki elin sesi var' halk kültürünün bu deyimleri müşteri memnuniyeti sağlamada nasıl kullanılabilir...
04-05-2015 16:15 | Yorumlar
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YAKLAŞIMI
'Her çirkinin bir kör alıcısı vardır' özdeyişi otel pazarlamasında ne anlama geliyor...
04-05-2015 16:14 | Yorumlar
OTELİN BAŞARI FAKTÖRLERİNİ AKTİF TUTMAK
Otelin pazarlamadaki başarısı, otelin pazarlama stratejisinin ana fikriyle doğru orantılıdır...
15-04-2015 14:35 | 2 Yorum | Yorumlar
BİLGİ DESTEK DEPARTMANI
Bilgi Destek Departmanı'nın işletmenin bir departmanı olarka bir sistem içinde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekiyor.
06-04-2015 11:47 | Yorumlar
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ATAK STRATEJİ
Konaklama işletmelerinde konservatif / statik yapıyı değiştirmek, ezber bozmak, kolay değil, ama olanaksız da değil...
08-03-2015 20:15 | 1 Yorum | Yorumlar
KONAKLAMA İŞLETMESİNDE STRATEJİ DERİNLİĞİ ÇALIŞMASI
Strateji her yerdez,her zaman, herkes için önemlidir Peki konaklama sektöründe durum ne...
20-02-2015 20:28 | Yorumlar
YÖNETİLİYOR MUYUZ YOKSA GÜDÜLÜYOR MUYUZ?
Konaklama işletmelerinde yönetim modeli ve uygulamaları nasıl olmalıdır?
28-01-2015 13:22 | Yorumlar
KALİTE ÖTESİNE GEÇİŞ VE ETKİLERİ HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİREN OTEL
Kalite ötesi kavramının konaklama işletmelerine etkilerini başka yönüyle inceleyip analiz etmeye ne dersiniz...
15-12-2014 09:12 | Yorumlar
12
Yorumlar

ucuz uçak bileti plusFLY.com'dan alınır.